6. KYU – VIHREÄ

KIHON, TSUKI, GERI

 1. Kette junzuki
 2. Kette gyakuzuki
 3. Tobikomizuki
 4. Surikomi mawashigeri chudan
 5. Surikomi sokuto chudan

RENRAKU WAZA

 1. Maegeri chudan – sokuto fumikomi – gyakuzuki chudan
 2. Surikomi maegeri chudan – Sokuto chudan – gyakuzuki chudan

UKE

SANBON GUMITE

 1. Jodan uke ipponme
 2. Jodan uke nihonme
 3. Chudan maegeri uke gohonme (nro 5)

KATA

 1. Pinan Shodan
 2. Pinan Sandan

OHYON KUMITE

 1. Ipponme (nro 1)

JI YU KUMITE